Atrakcje turystyczne

Sprawdź co warto zobaczyć

Wybierz interesujące Cię miejsce

Obiekty sakralne

 

Kategoria: Obiekty sakralne: Kościoły

Bożewo, Gmina: Mochowo, Powiat: sierpecki

Bożewo - kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła

Kościół w Bożewie pochodzi z fundacji Andrzeja Borzewskiego, herbu Lubicz i został wybudowany w drugiej połowie XV w., w 1453 r. Świątynia ta należy do grupy wybudowanych na Mazowszu ceglanych kościołów późnogotyckich, których forma architektoniczna uzależniona jest od wzorów budowli z terenu państwa krzyżackiego z ziemi chełmińskiej i warmińskiej. Jest to świątynia salowa, zbudowana na planie prostokąta z wyodrębnionym prezbiterium. Charakterystycznym elementem są szczyty rozczłonkowane skośnie ustawionymi filarkami przechodzącymi w sterczyny. Wejście do świątyni tworzy otynkowana wnęka wkomponowana w niewielki ryzalit. Elewacje ozdobione są zendrówką (wypalaną do czerni cegłą) poukładaną w romby, typowy motyw architektury krzyżackiej. Od strony południowej Kościoła znajduje się dobudowana, około 1630 r., z fundacji rodziny Borzewskich, kaplica św. Anny. Konsekracji Kościoła wraz z dobudowaną kaplicą dokonał w 1647 r. ks. biskup Wojciech Tolibowski. Liczne przeróbki świątyni na przestrzeni wieków sprawiły, że tylko niektóre fragmenty budowli zachowane zostały w oryginalnym stanie. Na uwagę zasługuje odsłonięty w prezbiterium (w 2012 r.) fragment autentycznego ceglanego muru świątyni pochodzącego z czasów jej budowy. Kościół był wielokrotnie remontowany. W latach: 1812 przez ks. Tomasza Jurzyńskiego, 1910 przez ks. Michała Kaczorowskiego, 1960-1968 przez ks. dr kan. Bogusława Skowrońskiego. W 2000 r. z inicjatywy ks. proboszcza dr Andrzeja Świderskiego przy wsparciu mieszkańców parafii Bożewo, pracowników Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz pracowników Delegatury w Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z jej kierownikiem mgr inż. Ewą Jaszczak rozpoczęto gruntowny i całościowy remont świątyni, mający na celu renowację oraz konserwację wszystkich zabytkowych elementów, znajdujących się wewnątrz oraz na zewnątrz kościoła. Obecnie we wnętrzu świątyni znajdują się dwa ołtarze pochodzące z XVIII w. W głównym zachowała się wcześniejsza (XVI w.), rzeźbiona grupa św. Anny Samotrzeciej oraz rzeźba Pana Jezusa na krzyżu i obraz św. Andrzeja Ap. na zasuwie. W ołtarzu w kaplicy bocznej umieszczony jest obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy pochodzący z XIX w. W kościele zachowały się zabytkowe sprzęty liturgiczne, obrazy z przełomu XVIII – XIX w. z nieistniejących ołtarzy oraz sześciogłosowe organy wykonane w 1900 r. przez Dominika Biernackiego. Patronem parafii erygowanej w 1453 r. przez ks. biskupa Piotra Giżyckiego jest św. Jakub Ap., patronem Kościoła jest św. Andrzej Ap.