Atrakcje turystyczne

Sprawdź co warto zobaczyć

Wybierz interesujące Cię miejsce

Inne

 

Kategoria: Inne

Czerwińsk nad Wisłą, Gmina: Czerwińsk nad Wisłą, Powiat: płoński

Czerwińsk nad Wisłą - Układ urbanistyczny Czerwińsk nad Wisłą

W wiekach X i XI to lokalny ośrodek osadniczy. Większa część Czerwińska, poświadczona 1254 jako posiadłość biskupstwa płockiego, otrzymała przywilej miejski na prawie chełmińskim 1373. Pozostała część w posiadaniu klasztoru do końca w. XVIII, obdarzona prawem miejskim 1582. Utrata prawa 1869. Rozwój osady związany z rolnictwem i handlem (spław zboża Wisłą). Położona przy pd. stoku wysoczyzny na prawym brzegu Wisły. Kościół z zespołem budynków klasztornych usytuowany na górnym piętrze terasy wiślanej, w pd-zach. części naturalnego cypla, wydzielonego od wsch. i zach. oraz częściowo od pn-wsch. i pd-wsch. wąwozami schodzącymi ku Wiśle. W wąwozie od zach. ul. Klasztorna, od wsch. ul. Świętokrzyska, powyżej której na sąsiednim stoku położony cmentarz grzebalny, na miejscu zlikwidowanego 1778 kościoła p.w. św. Wojciecha. Osada na dolnym piętrze terasy, rozciągnięta równolegle do rzeki, pierwotnie o układzie ulicówki rozszerzającej się przy pd-wsch. krańcu terenów klasztornych w niewielki rynek zw. placem Batorego, na planie zbliżonym do trapezu. Za nim ul. św. Jadwigi, wiodąca ku wsch. części wsi zw. Praga.
Domy mieszkalne -  zabudowa w typie wiejskim, skupiona przy ul. św. Jadwigi (numery: 10,14,19,20,21,23) oraz przy ul. Klasztornej. Wziesione w 1 poł. i ok. poł. w. XIX, przekształcone w. XX. Drewniane, konstrukcji zrębowej, oszalowane, ujęte na narożach pozornym boniowaniem. Parterowe, przeważnie pięcioosiowe, o dwutraktowych układach wnętrz oraz belkowanych stropach. W kilku ozdobna stolarka drzwiowa, płycinowa z motywem rozet oraz ze skośnie układanych klepek, gęsto ćwiekowana. Dachy naczółkowe, kilka o okapach wspartych na profilowanych zakończeniach belekstropowych, kryte blachą lub papą. We wnętrzach kominy portkowe. - Rynek (pl. Batorego) nr 7. Usytuowany na pierzei pn. Wzniesiony ok. poł. w. XIX, nieco przekształcony w. XX. Murowany z cegły, otynkowany. Parterowy na planie wydłużonego prostokąta, dziewięcioosiowy. Układ wnętrz dwutraktowy. Dach naczółkowy, kryty blachą.