Atrakcje turystyczne

Sprawdź co warto zobaczyć

Wybierz interesujące Cię miejsce

Obiekty sakralne

 

Kategoria: Obiekty sakralne: Kościoły

Miszewo Murowane, Gmina: Mochowo, Powiat: sierpecki

Miszewo Murowane - Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych i Zespół dworsko – parkowo – folwarczny.

Niektórzy badacze datują powstanie parafii na koniec XIV w. Inni twierdzą, że parafię założył po 1440 roku dziedzic Miszewa - Jan herbu Lubicz, cześnik płocki, wraz ze stryjem Jakubem - prepozytem kapituły katedralnej. Ów to Jakub zbudował w latach 1441 - 1446 kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych, który konsekrował w 1448 r. biskup płocki Paweł Giżycki. Świątynia była dokładną repliką kościoła parafialnego w Gosławicach, woj. konińskie, (pochodzącego z 1418 - 1426 roku), czyli regularnym, centralnym oktogonem krzyżowym, którego wschodnie skrzydło stanowiło dwuprzęsłowe prezbiterium, zachodnie - kruchtę z chórem muzycznym na piętrze, północne - zakrystię i skarbiec na piętrze oraz południowe - kaplicę św. Anny z pomieszczeniem o nieznanej funkcji. Aneksy wykonano na planie kwadratu (za wyjątkiem zakrystii) i przykryto sklepieniami gwiaździstymi (prezbiterium sześcioramiennym, aneksy czteroramiennym). Pierwotnym przykryciem nawy było ośmiopolowe sklepienie gwiaździste, wsparte na środkowym filarze. W wystroju wnętrza, analogicznie do kościoła gosławickiego, zastosowano detal kamienny. W wizytacji biskupiej z 1609 r. kościół jest wzmiankowany jako otynkowany. W 1744 r. kościół spłonął, runęło również sklepienie nawy. Po długim okresie zaniedbań kościół wyremontowano w latach 1780 - 1786. Założono wówczas drewniany strop, ośmiopołaciowy dach namiotowy zwieńczony wieżyczką na sygnaturkę, przemurowano elewacje i szczyty aneksów (kościół w tej formie widoczny jest na rycinie z albumu Kazimierza Stronczyńskiego z 1851 r., dokładny opis budowli z tego okresu zawierają akta wizytacji biskupiej z 1817 r.). Ostatnia przebudowa kościoła miała zasadniczy wpływ zarówno na jego bryłę zewnętrzną jak i wnętrze. W 1860 r. zrealizowano projekt Radcy Budowniczego Komisji Skarbu Piotra Frydrycha i przykryto ośmioboczną nawę kopułą (projekt znajduje się w AGAD w Warszawie).