Atrakcje turystyczne

Sprawdź co warto zobaczyć

Wybierz interesujące Cię miejsce

Obiekty sakralne

 

Kategoria: Obiekty sakralne: Kościoły

Nowa Góra - Dzwonnica , Gmina: Staroźreby, Powiat: płocki

Nowa Góra - Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Jakuba

Parafia być może powstała już w XII w. Pierwsze wzmianki w źródłach o jej istnieniu pochodzą z pierwszej połowy XV wieku. W 1571 r. staraniem Górskich wybudowano nową świątynię. W latach 1572-1578 proboszczem w Górze był ks. Jan Górski, sekretarz króla Zygmunta Augusta. Kolejny kościół wzniesiono w 1738 r. Konsekrował go w 1739 r. bp Marcin Załuski. Na początku XIX w. świątynia znajdowała się w złym stanie. Dlatego w 1839 r. wybudowano nową, obecnie istniejącą, staraniem Kołaczkowskich. Proboszczem wówczas był ks. Stanisław Osiecki. Ten kościół był restaurowany w 1894 r. i odnawiany po II wojnie światowej w latach 1955 oraz 1965-1966. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, wewnątrz wzmocniony lisicami, oszalowany na podmurówce z kamieni polnych. Nawa prostokątna rozdzielona trzema parami czworobocznych słupów o ściętych narożach. Prezbiterium wyodrębnione we wnętrzu, zamknięte ścianą prostą, przy nim od północy prostokątna przybudówka otwarta ku prezbiterium prześwitem w neogotyckim obramieniu z ażurowa dekoracją. Od południa przy nawie prostokątne pomieszczenie dawnej kruchty, w której obecnie jest składzik. Stropowy w nawie i prezbiterium kasetonowe, w zakrystii belkowany. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Okna o wykroju prostokątnym, szczyty zamknięte trójboczne. Dachy dwuspadowe, kryte blachą, na kalenicy ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę, z cebulastym hełmem blaszanym.

Ołtarz główny w stylu regencji ok. 1740, rama pola głównego w. XI, nad nią kartusz rokokowy